Hình ảnh đặc biệt về Sài Gòn tháng 5 năm 1975 (2)


Một tiệc cưới ở Sài Gòn vài ngày sau ngày 30 háng 4/1975.


Bộ đội miền Bắc gặp lại họ hàng, người thân ở Sài Gòn.


Xe đạp là phương tiện di chuyển chính của các bộ đội ở Sàigòn.


Hai bộ đội đi ngang qua nhà thờ Đức Bà.


Học sinh bị bắt buộc diễu hành ủng hộ chánh quyền mới ở Sài Gòn.


Các nữ sinh thành phố bị bắt buộc tham gia cuộc diễu hành


Học sinh học tập chính trị trên sân Nhà Văn hóa Thanh Niên.


 Điều tiết giao thông trên đường phố.


Các em học sinh phải học kiểu chào cờ mới.


 Các em thiếu nhi bắt buộc phải tuần hành ủng hộ cách mạng.


Bộ đội "khám phá" Sàigòn.


Bộ đội và chiếc xe "bọ dừa".