Thư viện (eBook)
 1. Bài Hát Tỳ Bà. Thê Húc hiệu đính và chú thích
 2. Ca Nhạc Cổ Điển điệu Bạc Liêu. Trịnh Thiên Tư
 3. Chân dung Võ Tánh và người dân Gò Công. Đặng Thanh Xuân
 4. Chỉ là kỷ niệm. Võ Phước Hiếu
 5. Chuyện đời xưa. (Việt-Pháp-Nôm) Abel des Michel
 6. Chuyện giải buồn (năm 1886). Huỳnh Tịnh Của‎
 7. Chữ Nho Tự Học. Đào Mộng Nam
 8. Con nhện giăng tơ. Võ Phước Hiếu
 9. Cours de langue Annamite (1904). A. Chéon
 10. Cổ Nhạc Tầm Nguyên. (sách bài ca Cổ Nhạc Miền Nam). Võ Tấn Hưng
 11. Dictionnaire Annamite-Français (1879). J.M.J.
 12. Dictionarium Anamitico-Latinum (1772). P.J. Pigneaux
 13. Dictionarium Anamitico-Latinum (1877) (không có chữ Nôm). P.J. Pigneaux - Jean-Louis Taberd
 14. Dictionnaire Franco-Tonkinois illustré (1898). P.G.V.
 15. Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (1651) - Từ điển Việt–Bồ–La. Alexandre de Rhodes
 16. Đại Nam Nhất Thống Chí: Lục tỉnh Nam Việt. Tu-Trai Nguyễn Tạo dịch
 17. Đại Nam quấc âm tự vị. Hùinh Tịnh Của (Đại Nam quốc âm tự vị. Huỳnh Tịnh Của)
 18. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Lê Văn Hưu
 19. Đại Việt Thông Sử. Lê Quý Đôn
 20. Đào Tấn và hát bội Bình Định. Quách Tấn - Quách Giao
 21. Điển hay tích lạ. Nguyễn Tử Quang
 22. Đông gặp Tây. Khương Hữu Điểu
 23. Đờn Ca Tài Tử . (sách bài ca Cổ Nhạc Miền Nam). Trần Ngọc Thạch
 24. Gia Định Tổng trấn Tả quân Lê Văn Duyệt. Ngô Tất Tố
 25. Giáo dục cộng đồng. Ban Giáo dục cộng đồng
 26. Giáo dục miền Nam Việt Nam (1954-1975). Tạp chí Nghiên Cứu và Phát Triển
 27. Grammaire Annamite (1863). Aubaret
 28. Grammaire Annamite, suivie d'un vocabulaire Français-Annamite et Annamite-Français (1867). (eBook) Aubaret
  (Văn phạm Việt Nam - Tự điển Pháp-Việt/Việt-Pháp)
 29. Guide historique des rues de Saigon. André Baudrit
 30. Hộ sinh đàn. Đào Tấn
 31. Hồn Việt. Gérard Gagnon
 32. Hùm chết để da. (eBook) Võ Phước Hiếu
 33. Khái niệm về chủ nghĩa Nhân Vị. (eBook)
 34. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Quốc sử quán triều Nguyễn
 35. Kim Vân Kiều. Trương Vĩnh Ký
 36. Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ. Nhiều tác giả
 37. La Cochinchine à la Foire de Hanoi 1929.
 38. Lam Sơn Thực Lục. Nguyễn Trãi
 39. Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam. Sơn Nam
 40. Lịch sử trồng lúa Việt Nam. Trần Văn Đạt
 41. Lịch và lịch Việt Nam. Hoàng Xuân Hãn
 42. Lời Ngài Thủ tướng Trần Văn Hữu. (trích trong những bài diễn văn đọc từ 6-5-1950 - 19-4-1951)
 43. Luật Người Cày Có Ruộng. Tổng cục CTCT - Cục Chính Huấn VNCH
 44. Lục Vân Tiên. Nguyễn Đình Chiểu (Abel Des Michels dịch ra Pháp văn, 1883)
 45. Lược sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam. Vũ Minh Giang
 46. Lương Khê Thi Thảo. Phan Thanh Giản
 47. Một cơn gió bụi. Trần Trọng Kim
 48. Nam Bộ Chiến Sử. Nguyễn Bảo Hóa
 49. Nam Kỳ vĩ nhơn lục. Trương Hoàng Phát‎
 50. Nghệ Thuật Sân Khấu Việt Nam. Trần Văn Khải
 51. Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả. Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc.
 52. Nguyệt san Bạn Dân - Tiếng nói của Công-An Cảnh-Sát Việt-Nam Cộng-Hòa (1960-1963).
 53. Người hùng - Những truyện ngắn của thời tao loạn. Lê Hương
 54. Người Nùng & khu tự trị Hải Ninh Việt Nam. Trần Đức Lai
 55. Nhạc cổ điển Việt Nam. Nhóm nhạc sĩ Hậu-Giang (1974)
 56. Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Nhị Tấn
 57. Những uất hận trong trận chiến mất nước 1975. Phạm Huấn
 58. Petit dictionnaire Annamite-Français (1904). Vallot
 59. Petit dictionnaire Annamite-Français (1906). Genibrel
 60. Petit dictionnaire Français-Annamite (1885). Trương Vĩnh Ký
 61. Phan Thanh Giản. Nam Xuân Thọ
 62. Phật giáo. Trần Trọng Kim
 63. Phụ Nữ Tân Văn. (eBook)
 64. Quân sử 1: Quân lực Việt Nam dưới các triều đại phong kiến. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
 65. Quân sử 2: Quân lực Việt Nam chống Bắc xâm và Nam tiến. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
 66. Quân sử 3: Quân dân Việt Nam chống Tây xâm 1874-1945. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
 67. Quân sử 4: Quân lực Việt-Nam Cộng-Hòa trong giai đoạn hình thành 1946-1955. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
 68. Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu. Cao Xuân Dục
 69. Sách quan chế. Huỳnh Tịnh Của‎
 70. Sổ Tay Hát Bội Huỳnh Ngọc Trảng
 71. Tạp chí Bách Khoa. (toàn bộ) eBook (1957-1975)
 72. Tạp chí Dòng Việt.
 73. Tạp chí “Đi Tới” - Sàigòn của mình.
 74. Tạp chí Thanh Nghị (1941-1945).
 75. Tạp chí Thế-Kỷ 21 (1989-2007).
 76. Tạp chí Văn-Học (1978-2008).
 77. Tân An Ngày Xưa. Đào Văn Hội
 78. Tây Sơn Thuật Lược. Tạ Quang Phát (dịch)
 79. Thành-Ngữ Điển-Tích (1949). Diên Hương
 80. Thành Ngữ và Điển Tích trong thi văn Việt Nam. Quách Văn Hòa
 81. Thầy Larazo Phiền. Nguyễn Trọng Quản
 82. The Nung Ethnic and Autonomous Territory of Hai Ninh – Vietnam. Trần Đức Lai, Ngô Thanh Tùng dịch
 83. Thơ hậu Lý Công. Đinh Công Thống
 84. Thơ Nam Kỳ. M. D. Chaigneau
 85. Tiểu sử Long-Vân-Hầu Trương Tấn Bửu. ‎Lê Thọ Xuân
 86. Tìm hiểu từ nguyên. (Tự điển)
 87. Tìm hiểu về Cải Lương. Huỳnh Ái Tông
 88. Tỉnh Bến Tre trong lịch sử Việt Nam (từ năm 1757 đến 1945). Nguyễn Duy Oanh
 89. Tôi giết Nguyễn Bình (Hồi ký của Tham Mưu Trưởng trung đoàn 25 Bình Xuyên). Trần Kim Trúc‎
 90. Trương Công Thiệt Lục. Dương Mạnh Huy (Huyền Mặc Đạo Nhân)
 91. Trương Vĩnh Ký. Lê Thanh
 92. Trận chiến cuối cùng. Bảo Định‎
 93. Tuyển tập thơ Việt Nam Chiến Đấu. Nhiều tác giả
 94. Từ điển Hán Nôm.
 95. Từ-Điển Văn-Liệu. Nguyễn Văn Minh
 96. Tự vị An Nam-Pha Lang Sa (1877). J.M.J.
 97. Tự vị tiếng nói miền Nam. Vương Hồng Sển
 98. Tục ngữ, Cổ ngữ, Gia ngôn. Huỳnh Tịnh Của
 99. Văn-Doan thơ. Đặng Lễ Nghi
 100. Văn Học Miền Nam: Tổng Quan. Võ Phiến
 101. Văn học miền Nam - Văn học Hà Tiên. Đông Hồ
 102. Văn Học Nam Hà (bản in năm 1972). Nguyễn Văn Sâm
 103. Việt Hán Tự Điển. Huỳnh Minh Xuân
 104. Việt-Nam Cộng-Hòa: Tổ chức chánh-trị, hành-chánh, tư-pháp và tài-chánh (1959). Đào Văn Hội
 105. Việt Nam Sử Lược. Trần Trọng Kim
 106. Việt Nam Tự Điển. Hội Khai Trí Tiến Đức
 107. Việt Nam Tự Điển. Lê Văn Đức - Lê Ngọc Trụ
 108. Việt Nam văn phạm. Trần Trọng Kim‎
 109. Việt ngữ chánh tả tự vị. Lê Ngọc Trụ‎
 110. Việt ngữ tinh nghĩa từ điển. Long Điền Nguyễn Văn Minh
 111. Việt Sử Tiêu Án. Ngô Thời Sĩ
 112. Việt Sử Toàn Thư. Phạm Văn Sơn
 113. Vĩnh Long nhơn vật chí. Nguyễn Văn Dần & Lê Văn Bền
 114. Vĩnh Long xưa và nay. Huỳnh Minh
 115. Võ Trường Toản. Nam Xuân Thọ