Ảnh tuyệt đẹp về xứ Huế cuối thập niên 1920

Vẻ đẹp thâm trầm của xứ Huế cuối thập niên 1920 trong loạt ảnh của Raymond Chagneau, một nhà vẽ bản đồ người Pháp làm việc tại Việt Nam từ 1925-1930.


Cửa Hiển Nhơn ở Hoàng thành Huế cuối thập niên 1920.


Nhà bia trong khu lăng vua Đồng Khánh.


Viện Cơ Mật của triều đình nhà Nguyễn.


Nhà bia trong khu lăng vua Minh Mạng.


Cổng Ngọ Môn.


Cận cảnh Ngọ Môn.


Cột cờ Hoàng thành Huế.

Khu vực phía trước lăng Gia Long với hồ nước, hai trụ biểu và núi Đại Thiên Thọ.Hồ nước ở lăng Minh Mạng.


Chợ Đông Ba với tháp chuông ở trung tâm.


Một góc chợ Đông Ba.