Bàn về thành kiến “Xướng ca vô loại”

Sơn Nam

NKLT: NKLT xin giới thiệu với quý độc giả bài viết Bàn về thành kiến “Xướng ca vô loại” của nhà văn Sơn Nam viết cho “Giai phẩm kỷ niệm 16 năm thành lập của đoàn Thanh-Minh Thanh-Nga” (Số 16 ngày 13-4-66 và số 17 ngày 3-5-67). Tài liệu này do nhà sưu tầm Thùy Trang gởi tặng.