Nhạc Tài Tử Nam Bộ - 7 bài Bắc Lễ
 1. Xàng Xê
 2. Xàng Xê


 3. Ngũ Đối Thượng
 4. Ngũ Đối Thượng


 5. Ngũ Đối Hạ
 6. Ngũ Đối Hạ


 7. Long Đăng
 8. Long Đăng


 9. Long Ngâm
 10. Long Ngâm


 11. Vạn Giá
 12. Vạn Giá


 13. Tiểu Khúc
 14. Tiểu Khúc


_________________

Sở Văn Hóa - Thể Thao & Du Lịch Long An thực hiện

Nhạc Tài Tử Nam Bộ - 7 bài Bắc Lễ

Ba Tu: kìm
Út Tỵ: cò
Duy Kim: tranh
Quang Dũng: tam, sáo

Chỉ đạo chương trình: Nguyễn Minh Tuấn
Cố vấn nghệ thuật: Võ Trường Kỳ
Biên tập chương trình: Trường Giang

(2006)