Nguyễn Văn Sâm “Ngày Tháng Bồng Bềnh”
ông thầy mất dạy ngon ơ
văn chương triết học rớt vào cõi không
trí thức chạy gạo vòng vòng
thay nghề đổi nghiệp đứng trong cuộc đời
chuyện mình không khác chuyện người
nỗi đau thời đại ngậm ngùi vẽ ra
ngắm mình không thấy cái ta
mà thấy rõ cái xót xa đất trời
câu văn ông viết bằng lời
đối thoại bộc trực thảnh thơi nhẹ nhàng
xác phàm hồn vía miền Nam
buồn mất cũng đủ lạc quan vì đời