Ngại ngùng

Gởi Th L.

Tim rạo rực những lời không giám ngỏ,
Ngại ngùng thay! Xa cách biết bao nhiêu!
Nhìn ngay ta, Nầy đôi mắt yêu kiều!
Đừng e ấp, hỡi làn môi thắm đỏ!
Gió đông đến, tưng bừng chim gọi bạn :
Nắng vàng lên, rực rỡ bướm tìm hương.
Lòng cô dơn, như khách lạ qua đường,
Ta bước mãi trong chiều thu vô hạn.