Chiều trên dải tân bồi

Tặng Vũ Nam

Tình quê ôm dải tân bồi
Cây gừa buông rễ đâm chồi bên ao
Về thương quá khứ xanh xao
Ngày trôi theo chuỗi âm hao thưa dần...

Ngồi đây cuối bến thanh xuân
Ngày lui, bóng sẫm, sóng dồn bãi hoang
Sương che, đèn thắp muộn màng
Hàng vông đậm nhạt, dãy bàng tỏ lu.

Dài theo sông thở sương mù
Quên trời phố thị ngục tù bao năm
Về đây dưới mái lá chầm
Với ao trong mát, với đầm bao la

Với chiều bảng lảng nắng tà
Với âm vọng biển ngoài xa rừng tràm.
Hồn tôi bát ngát trời lam
Trải nguồn lạch nhỏ về vàm mênh mông.