Trắng đen

Gửi Ngô Nguyên Dũng

Ta vào đời với cõi lòng thanh vắng
Không thẹn thùng phơi thân xác trần truồng
Nhưng một sớm biết nhận màu đen trắng
Dựng nơi ta này địa ngục thiên đường.