Thăng hoa

Ánh sáng nhiệm mầu tuôn khắp lối
Phút giây kỳ diệu, anh ôm em
Hóa thân vụt biến hai thành một
Vượt cõi địa cầu đến cõi riêng