Sáng tối

Gửi Vĩnh Hảo

Ta mơ ánh sáng bừng tâm thức
Sư tắt ngọn đèn thét : ‘‘Hiểu chưa ?’’...
Sáng tối ta còn phân biệt mãi
Nên đành đêm quạnh đứng bơ vơ.