Kho báu

Kho báu ta quên ta sẵn có
Bao đời bao kiếp ở nơi ta
Rót dầu, khơi bấc ta soi lại
Kho trùm vũ trụ, sáng chan hòa