Hiện hữu

Phải chăng khoảnh khắc đợt chuông rung
Vọng chuỗi thời gian xa mịt mùng
Kìa hạt cát này, viên sỏi ấy
Chập chờn ẩn hiện bóng Vô Cùng.