Thư mục Hồ Hữu Tường
 1. Bốn mươi mốt năm làm báo, Hồi ký - Saigon, Trí Đăng, 1972, 189 p. 20 cm.
 2. Diễm Hồng xuất giá Saigon - Nam-Cường, 1967 220 p. , 19 cm.
 3. Gái nước Nam làm gì? - Paris, Đông-Phong, 1954 [In lần 2], 2 v. in 1. 17 cm.
 4. Hoa dinh cậm trận – Saigon, An Tiêm, 1967, 255 p. 19 cm.
 5. Hồn bướm mơ hoa - Saigon, Nam-Cường, 1966, 4 v. in 2 , 19 cm.
 6. Kể chuyện - Saigon, Huệ-Minh, 1965, 128 p. 19 cm.
 7. Kế thế: dã sử tiểu thuyết hóa - Saigon, Huệ Minh, 1964, 68 p. , 19 cm.
 8. Lịch sử văn-chương Việt-Nam - Paris, Lê-Lợi, 1949, v. 21 cm.
 9. Luận lâm - Saigon, Huệ Minh, 1965, v. , 20 cm.
 10. Người Mỹ ưu tư - Paris, Tác giả tự xuất bản, 1968, 513 p. , 24 cm.
 11. Nợ tinh thần - Saigon, Huệ Minh, 1965, 105 p. , 20 cm.
 12. Phi Lạc náo Hoa-Kỳ: truyện trào phúng dài nối theo truyện Phi Lạc sang Tàu trong bộ Ngàn năm một thuở - Paris, Vannay, 1955, 294 p. , 21 cm.
 13. Phi Lạc sang tàu - Saigon, Sống Chung, 1950, 2 v. , 21 cm.
 14. Thặng Thuộc con nhà nông - Saigon, An Tiêm, 1966, 120 p. 19 cm.
 15. Thuốc trường sanh - Saigon, Huệ Minh, 1964, 3 v. in 1 , 19 cm.
 16. Tiểu Phi Lạc náo Sàigòn: truyện trào phúng - Saigon, Nam Cường, 1967, 2 v.: ill., 19 cm.
 17. Trầm tư của một tên tội tử hình - Saigon, Lá Bối, 1965, 108 p. , 19 cm.
 18. Tương lai kinh-tế Việt-nam - Hanoi, The Gioi, 1950, 84 p. : maps , 19 cm.
 19. Tương-lai văn-hóa Việt-Nam - Saigon, Đồ-Chiểu, 1949, 52 p. , 19 cm.