Hồ Hữu Tường (ngồi giữa) và các văn hữuTỪ TRÁI QUA PHẢI:

ĐỨNG:
Nguyễn Mạnh Đan (nhiếp ảnh gia) – Phan Nhật Nam – Lê Ngộ Châu (* Chủ Báo Bách Khoa) – Mặc Thu (*) – Nguyễn Đình Tuyến – Trần Văn Minh (1932-1997) – Hùng Lân (*) – Thế Phong (tác giả) – Phạm Xuân Ninh (Hà Thượng Nhân) – Mai Thảo (1927-1998) – X... – Nguyễn Đức Bổn (*–thân sinh nhà văn Hoàng Khởi Phong)

NGỒI: Nguyễn Bá (* chủ nhà in) – Lê Tràng Kiều (*) – Hồ Hữu Tường(*) – Phạm Đình Tân (*) – Đào Đăng Vỹ (* nhà làm tự điển) – Dã Lan Nguyễn Đức Dụ (nhà gia phả học).

(*): đã qua đời.

Ảnh tư liệu của Dã Lan – Nguyễn-Đức-Dụ