VÕ KỲ ĐIỀN
Tuyển Tập Truyện Ngắn


  Truyện ngắn
 1. Nụ hôn đầu
 2. Bác Năm hớt tóc
 3. Ông Bảy thợ rèn
 4. Kẻ đưa đường
 5. Con chó đi lạc
 6. Câu hỏi kiếp người
 7. Rêu phong mấy lớp
 8. Có những cơn sóng
 9. Bếp lạnh
 10. Thảo mộc trong cổ văn Việt Nam
 11. Đá hoa cương
 12. Cây sầu riêng vườn cũ
 13. Câu chuyện ngày xưa
 14. Một thời để yêu
 15. Câu cá xứ lạnh

Trang Nhà

Tuyển tập truyện ngắn
Việt Publications xuất bản năm 1986