Hồng Lan & Nguyễn Tấn Hưng
TUYỄN TẬP


Hồng Lan & Nguyễn Tấn Hưng
"TẬP SƯU TẦM: MỘT DÒNG CA DAO,
CÂU HÒ, CÂU ÐỐ MIỀN NAM"
 1. Ca dao A, B
 2. Ca dao C
 3. Ca dao D, E
 4. Ca dao G, H, I
 5. Ca dao K, L, M
 6. Ca dao N, O, P, Q, R
 7. Ca dao S,T
 8. Ca dao U, V, X, Y
Truyện Ngắn
HỒNG LAN
 1. Hoa đuôi chồn
 2. Lá non héo úa
 3. Bông sua đủa tím
 4. Vườn me đậu phọng
VIẾT VỀ NGUYỄN TẤN HƯNG

Truyện Ngắn
NGUYỄN TẤN HƯNG
 1. Một thời xa xưa
 2. Về vườn
 3. Một vợ một chồng
 4. Dòng sông của Tùng

Trang Nhà

Bìa "TẬP SƯU TẦM: MỘT DÒNG CA DAO,
CÂU HÒ, CÂU ÐỐ MIỀN NAM"
của Hồng Lan & Nguyễn Tấn Hưng
(Miệt Vườn xuất bản năm 1991)