Nguyễn Ngọc Tư
TUYỂN TẬP


Viết về Nguyễn Ngọc Tư

Truyện Ngắn
 1. Chậm từng giọt chữ…
 2. Chờ đợi những mùa tôm
 3. Chợ nổi Cà Mau - Chút tình sông nước
 4. Cúi xuống vùng non xanh mát...
 5. Đất mũi mù xa
 6. Giàn Bầu Trước Ngõ
 7. Giao thừa
 8. Hiu hiu gió bấc
 9. Hoa lục bình...
 10. Lời cho má
 11. Lý con Sáo sang sông
 12. Miền Tây Không Có Gì Lạ
 13. Mộ gió
 14. Người nhà quê
 15. Những Người Chết Bâng Quơ
 16. Ơi hỡi diêu bông
 17. Rạch Rập
 18. Rừng Bần
 19. … thì quét lá đa
 20. Trở Gió (Tạp Văn)
 21. Xóm cũ

Trang Nhà








Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư