Nguyễn Đức Hiệp
TUYỂN TẬP BIÊN KHẢO

 1. Nguyễn Đức Hiệp – Nguyễn Lê Tuyên. Hát Bội, Đờn Ca Tài Tử Và Sự Hình Thành Cải Lương Từ Cuối Thế Kỷ 19 Đến Đầu Thế Kỷ 20 (Phần 1)
 2. Nguyễn Đức Hiệp – Nguyễn Lê Tuyên. Hát Bội, Đờn Ca Tài Tử Và Sự Hình Thành Cải Lương Từ Cuối Thế Kỷ 19 Đến Đầu Thế Kỷ 20 (Phần 2)
 3. Saigon – Đường Catinat Đầu Thế Kỷ 20 (Phần 1)
 4. Saigon – Đường Catinat Đầu Thế Kỷ 20 (Phần 2)
 5. Saigon – Đường Catinat Đầu Thế Kỷ 20 (Phần 3)
 6. Vai Trò Lúa Gạo Trong Đời Sống Kinh Tế Và Chính Trị ở Saigon-Chợ Lớn Đầu Thế Kỷ 20 (Phần 1)
 7. Vai Trò Lúa Gạo Trong Đời Sống Kinh Tế Và Chính Trị ở Saigon-Chợ Lớn Đầu Thế Kỷ 20 (Phần 2)
 8. Vai Trò Lúa Gạo Trong Đời Sống Kinh Tế Và Chính Trị ở Saigon-Chợ Lớn Đầu Thế Kỷ 20 (Phần 3)
 9. Saigon - Australia Những Năm Đầu Của Hàng Không
 10. Wang Tai Là Ai?
 11. Saigon-Chợ Lớn Và Nam Bộ: Từ Tiền Sử Đến Phù Nam, Đế Quốc Khmer Và Vương Quốc Champa (Phần 1)
 12. Saigon-Chợ Lớn Và Nam Bộ: Từ Tiền Sử Đến Phù Nam, Đế Quốc Khmer Và Vương Quốc Champa (Phần 2)
 13. Sài Gòn đầu thế kỷ 20 đến 1945: Việt Nam thức tỉnh
 14. Sài Gòn hậu bán thế kỷ 19
 15. Nhà kỹ nghệ và doanh nghiệp Việt Nam Trương Văn Bền (1884-1956)
 16. Vài chuyện cọp ở các thế kỷ trước
 17. Môi trường động và thực vật đồng bằng sông Cửu Long
 18. Một thoáng Đông Nam Bộ - Địa chí và lịch sử
 19. Vài nét về lịch sử người Minh Hương và người Hoa ở Nam bộ
 20. Thủy điện ở Vân Nam, Lào và môi trường sông Cửu Long

Trang Nhà