NGUYỄN HỮU PHƯỚC
Tuyển Tập Biên Khảo


  TIẾNG VIỆT GỐC NGOẠI QUỐC
 1. Chữ Hán Việt: Chữ Việt gốc Tàu
 2. Chữ Việt Tàu (Chữ Việt gốc Tàu nhóm II)
 3. Việt thuần và Hán Việt trong con số VN
 4. Giọng Hán Việt: Vấn đề dịch âm và dịch nghĩa
 5. Chữ Việt gốc Khmer đại cương
 6. Chữ Việt gốc Ấn Độ: Quốc Ngữ, Hán Việt Và Phật Giáo
 7. Chữ Việt gốc Trung Đông và Nam Âu: Kitô giáo và chữ Quốc Ngữ
 8. Chữ Việt gốc Pháp
 9. Chữ Việt gốc Anh
 10. Quốc Ngữ trong chiều sâu lịch sử

  ĐỒNG NAI - CỬU LONG VÀ CA DAO

 11. Mối tình vương giả và ca dao lục tỉnh
 12. Sơ lược lịch sử giáo dục Việt Nam (1954-1974): Dân tộc, nhân bản, khai phóng
 13. Những đệ nhất công cân nước Việt làm rể miền Đồng Nai – Cửu Long
 14. Chúa Nguyễn Ánh: Bến Tre, Phú Quốc, và ca dao
 15. Nhớ Bến Tre qua ca dao và vài vần thơ của những tác giả Đồng Nai – Cửu Long
 16. Nhớ Sài Gòn qua ca dao
 17. Đồng Nai - Cửu Long: Ca dao và sông, nước, ghe thuyền
 18. Đồng Nai - Cửu Long: Ngư nghiệp và ca dao
 19. Mạc Cửu Và Chúa Nguyễn

  TIẾNG VIỆT ĐA DẠNG

 20. Ngọ, Ngựa và Mã
 21. Chữ Cà trong dân ta
 22. Nói lái: Một dạng đặc biệt trong tiếng Việt
 23. Sông trong tiếng Việt
 24. Tìm hiểu chữ Thầy và Cha
 25. Tản mạn về Tử và Chết
 26. Từ Vua trong tiếng Việt
 27. Dòng sông định mệnh

Trang Nhà